kocēnu novada domes

izglītības pārvalde

UZMANĪBU!

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju pārtraucam klientu pieņemšanu klātienē!

Aicinām sazināties ar mums pa kontaktos norādītajiem tālruņiem vai rakstot uz e-pasta adresēm.


Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde uz Deleģējuma līguma pamata sniedz pakalpojumu izglītības jomā arī Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm un Sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni".