Kocēnu novada domes

Izglītības pārvalde

Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde sniedz pakalpojumus izglītības jomā Kocēnu novada pašvaldībai un deleģēto funkciju ietvaros Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm.Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes nolikums