Aktualitātes

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr.763 "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumi Nr.777 "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Humānās Pedagoģijas vasaras skola Matīšos

Audzināšana kā caurvija mācību procesā un ikdienas saskarsmē

Moto: Audzināšana nav tikai mācību process, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Audzināšana plašākā nozīmē ir mērķtiecīga personības intelekta, fiziskā un garīgā spēka vairošana.

1. – 2. augusts, 2019.

Dalības maksa: 30 EUR (lektori, ēdināšana, kafijas pauzes, nakšņošana). Tiek izsniegta kursu apliecība (16 h).

Vasaras skolas programma

Kontakti saziņai un informācijai:

Ligita Lurina, e-pasts: ligalur@inbox.lv, tel. 28323918

Pieteikšanās līdz 15. jūlijam.


* Minētie laiki pareizi attēlojas Google Chrome, Edge, Safari pārlūkprogrammās, bet dažās Firefox attēlo citā laika zonā, kas saistīts ar Firefox programmās iestatījumiem. Iespējams "private mode"