Vakances

Kocēnu novada PII "Auseklītis" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju.

Matīšu pamatskola aicina darbā skolotāju logopēdu, speciālo pedagogu un sociālo pedagogu.

Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu uz 1 likmi

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas 2020./21.mācību gadā aicina darbā pedagogus uz nepilnu slodzi

SKII "Naukšēni" 2020./21.mācību gadā aicina darbā vispārējās izglītības skolotājus uz nepilnu slodzi

Strenču pamatskola 2020./21.mācību gadā aicina darbā angļu valodas skolotāju/-us

Rencēnu pamatskola aicina darbā angļu valodas un pirmsskolas izglītības skolotājus

Naukšēnu novada vidusskola aicina darbā informātikas un krievu valodas skolotājus un izglītības psihologu

Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā: internāta skolotāju, angļu valodas skolotāju, sporta skolotāju.