Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/37 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/38 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2019./2020.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu un valsts pārbaudes darbu kalendārs 2019./2020.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 19.septembra rīkojums Nr.2.2.1.2/19/207 "Par 2019./2010.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisijas izveidošanu un apstiprināšanu"


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI


CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI

  • EU dabaszinību olimpiāde (EUSO) 9.-10.klasēm nolikums un rezultāti
  • 16. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde (šķiedru mākslā) 6.-9.klasēm nolikums un rezultāti
  • 7. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 9.-12.klasēm nolikums un rezultāti
  • Dabaszinību olimpiāde 5.-6.klasēm nolikums un rezultāti

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE (nolikums) un vadlīnijas ZPD izstrādei un vērtēšanai

LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasākumi 2019./20.mācību gadā