Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/37 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/38 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2019./2020.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu saraksts un kalendārs 2019./2020.mācību gadā


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI

  • latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes 7.8.klasēm norises kārtība
  • angļu valodas valsts 49. olimpiādes 10.12.klasēm norises kārtība
  • vācu valodas valsts 50. olimpiādes 10.-12.klasēm norises kārtība
  • krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiādes 9.-12.klasēm norises kārtība
  • bioloģijas valsts 42. olimpiādes 9.-12.klasēm norises kārtība

CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI


ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE (nolikums)