2018./19.Mācību gads

Apakšlapās ir pieejama informācija par:

  • Mācību priekšmetu olimpiādēm, to nolikumi, rezultāti;
  • Interešu izglītības un ārpusstundu pasākumiem, to nolikumi un rezultāti.